top of page

Sonar med svært lang rekkevidde, samtidig som at den virker godt på kort avstand og kan brukes i kastefasen på not. Kan opereres på en eller to skjermer samtidig og kjører med forskjellige gain, range, tilt og program. Sonaren presenterer et utrolig rent og klart bilde. 

Lavfrekvenssonar FSV-25

Nøkkelegenskaper

 • Lengre deteksjonsområde; 18, 20 og 22 kHz TD og bedre transceiver

 • Toskjermsløsning

 • Sylindrisk svinger med mindre «side lober»

 • Lang rekkevidde

 • Ekstremt klart bilde

 • "Auto track" på fiskestim

 • Signalvarianter FM og CW modulering

 • "Roll and Pitch" stabilisering

 • Enkelt med videoopptak eller ta et skjermbilde

 • Brukervennlig med enklere innstillingsmeny med færre parametere

 • Vitenskapelig datautgang (andre versjons programvare)

 

Prod. nr: IMD03428001

Fargesonar FSV-85 BB

Fargesonar FSV-85 BB

FSV-xx sonarserien til Furuno har lenge vært en favoritt blant yrkesfiskere. Den nye FSV-85 sonaren har videreutviklet denne gode tradisjonen. Den gir en pålitelig og konsis deteksjon av fisk og bunnforhold med revolusjonerende og forbedret signalprosessering. Dual monitor er også en nyhet der brukeren kan uavhengig jobbe med forskjellig; gain, range, tilt og brukerprogram på to forskjellige skjermer.

Nøkkelegenskaper

 • Kretssvinger gir 90 grader vertikal deteksjon

 • 32-farget ekkostyrke for bedre fremvisning av bunn, fiskestimkonsentrasjon og volum

 • Multimode funksjoner

 • Smal signalstråle

 • "Roll and Pitch" stabilisering

 • Brukerprogrammer for "one-touch" brukeroppsett

 • Funksjonstaster for direkte tilgang til ønsket menyelement

 • Fiskehistogram viser signalstyrke fordelt av ekko i anslaget mark

 • Fiskeestimat for sammenligning av volum av to ulike fiskestimer 

Trålsonar TS-337A

Trålsonar TS-337A

TS-337A er rundstrålende trålsonar 360 grader med oppdateringshastighet hvert 0,8 sekund, eller i sann-tid (real time). Flyttbar ekkoloddstråle som kan settes i hvilken som helst retning i trålåpningen eller over, alt etter behov. Ekkoloddet viser sann-tidsbilder av trålåpningen, trålposisjonen iht. bunn og fangst på vei inn i trålen. Med rundstrålende vertikalstråle viser geometrien av trålåpningen og inngang av fangst, alt i sann-tid. Samtidig registreres også fisk som går forbi trålåpningen slik at raske beslutninger kan utføres. Egen kompass og informasjonsvindu for "Pitch & Roll", temperatur, dybde og kompass. Mulighet for tilkobling av 4 mengdesensorer for indikasjon av fangstmengden og når sensoren ble aktivisert.

Nøkkelegenskaper

 • God ekkopresentasjon

 • Full Omni - 360 grader - trålsonar

 • Oppdateres hvert 0,8 sekund!

 • Rekkevidde ned til 2000 m. dyp

 

Prod. nr: 400000172

Standardsett inkluderer:
1 stk undervannsenhet
1 stk broprosessor
1 stk datamus
1 stk interface

bottom of page