top of page

Multi-functional floating GMDSS VHF handheld radio

Tron TR30 GMDSS og Maritime VHF -radio er den eneste GMDSS godkjent håndholdt radio i produksjon som flyter uten oppdrift dekke. Tron TR30 GMDSS og Maritime VHF radio oppfyller alle kravene i IMO for transport på SOLAS fartøy. Denne radioen har den ultimate funksjonell design. Hver detalj har blitt utviklet basert på brukerfunksjonalitet , både i en nødssituasjon , og generelt om bord kommunikasjon. Tron TR30 GMDSS og Maritime VHF Radio veksler automatisk mellom standard simplex og duplex maritime kanaler og 21 akutt simplex kanaler avhengig av hvilket batteri ,er tilkoblet.

Nøkkelegenskaper

 

  • Global Ku-band dekning, hastighet inntil 2 Mbps

  •  Ka-band dekning i Europa, hastighet inntil 24 Mbps

  •  IT drift og administrasjon av bruk 

  •  Prioritering av anvendelser og brukere

  •  Global service og support med lokal overvåkning og kontroll

Tron TR20 GMDSS

Tron TR20 GMDSS

Robust VHF radio for nødsituasjoner og for vanlig bruk omord . Enkel å betjene med én hånd eller hansker . Både display og kontrollknappene har bakgrunnslys for bruk i dårlige lysforhold . Kanaler: 21 kanaler , inkludert kanal 16. Vanntett til IP67 . Sams til ETS 300 225 og IMO / SOLAS / GMDSS forskrifter . MED og FCC godkjent. NATO varenr 5820-25-151-1960 .

bottom of page