top of page
Sikkerhetssystem for oppdrettsnæringen

Vi kan sammen med FURUNO levere sikkerhetssystem til oppdrettsanlegg. Systemet baserer seg på Radar , AIS, Kamera og Maritim VHF radio. Sikkerheten til ansatte vil øke. Uønsket hendelser i og rundt anlegget vil bli redusert.

Furuno Safety System gjør følgende:

  • Øker sikkerheten for personell på anlegget med automatisk varsling i flytevesten

  • Automatisk varsling av potensiell kollisjon mellom fartøyer og anlegg

  • Oppdager ulovlig fiske og ferdsel i og rundt anlegget

  • Automatisk sikkerhetsstyring av kamera

  • Sjekke anlegg og slanger for skader/slitasje

  • Overvåke andre systemer (brann, innbrudd, vanninntregning, etc.)

Oppdrett-med-tekst-1021x580.jpg
bottom of page