top of page

Nøkkelegenskaper

 • Klasse A AIS, godkjent iht. alle gjeldende regelverk

 • Tar imot signal fra kyststasjoner og ATONs (Aids to Navigations)

 • Tar også imot AIS-SART signaler

 • Leverer AIS data til radar og ECDIS, serielt eller over LAN

 • Møter kravene til alarmgivning og -format i hht IMO MSC.302(87)

 • Prod. nr: IMD03385000

 • Standardsett inkluderer:

 • 1 stk. skjerm
  1 stk. GPS antenne uten kabel
  1 stk. senderenhet
  1 sett reservedeler og installasjonsmateriell

 • VHF antenne og antennekabel leveres som opsjon

bottom of page