top of page

Broløsninger

Konsoll Sulebas
SULEBAS NYBYGG
oceanelectronics-logo-2.png

I dette prosjektet baserte vi broløsningen vår på rederens ønske om å ha et moderne arrangement med kun flatskjermer i front av brokonsollene. I tillegg til disse skjermene i broens hovedstyreposisjon, skulle det være en arbeidsstasjon i babord bro og en i aktre bro, som begge skulle ha et antall skjermer hver. Et hovedelement i broløsningen vår er derfor integreringen av en stor video-matrise, som tillater brukeren å fritt kunne velge bilde fra hvilken som helst kilde presentert på hvilken som helst skjerm, på hele broa.

Video-matrisen har programmerbare hurtigtaster for skjerm-konfigurasjoner, slik at forhåndslagrede oppsett for forskjellige arbeidsoperasjoner, som f.eks. fiskeleting og navigasjon/seiling, hurtig kan hentes frem.

Bro- og takkonsollenes utforming, innbyrdes justering og instrument plasseringer, er nøye gjennomtenkt og lagt opp slik at alle viktige kontroller og paneler er innenfor god rekkevidde og betjenes komfortabelt fra skipperstolen, samtidig er leseavstand til monitorene også komfortabel.

I tillegg er bro- og takkonsollene designet slik at det er uhindret sikt ut brovinduene når man sitter i skipperstolen.

5-Sulebas-1030x601
3-Sulebas-1030x682
3-Consoles-layout-Sulebas_As-Buildt-Mode
2-Sulebas-1030x682
1_sulebas-1030x682
NB06-Sulebas
4-Sulebas-1030x575
BROKONSOLLER TIL OFFSHOREFLÅTEN
oceanelectronics-logo-2.png
BROKONSOLLER TIL OFFSHOREFLÅTEN

Ocean Electronics AS har designet og levert brokonsoller for en serie offshoreskip utrustet ved Havyard Leirvik. Konsollenes design og instrumentlayout stetter kravene i DNV NAUT-OC broklassifisering.

Den svarte toppfinishen på konsollene er en spesiell to komponent lakk som gir en semsket skinn-aktig overflate som er helt matt, slik at lysrefleksjoner unngår totalt. Topp platene i konsollene er utskiftbare.

Havila-Jupiter-1030x687
Havila-Jupiter_6-1030x580
Havila-Jupiter_5-1030x579
Havila-Jupiter_2-1030x432
Havila-Jupiter_4-1030x579
Havila-Jupiter_3-1030x633
Havila-Jupiter_1-1030x493
HYDROGRAF, OMBYGGING BROPULTER
oceanelectronics-logo-2.png

Høsten 2010 fikk vi forespørsel fra M/S Hydrograf om bytte av brokonsoller, de ønsket brokonsoller med høy rygg for innfelling av bl.a. ECDIS og radar skjermer, for å få en mer ryddig og ergonomisk funkjsonell broløsning. Den eksisterende bropulten var den originale fra båtens byggeår.

Sluttresultatet etter ombyggingen er en langt mer oversiktlig og ryddig bro, med en mye forbedret og mer funksjonell instrumentlayout i brokonsoll. Innfelling av ECDIS panel computerne og radarskjermer i de nye konsollenes lavere høyde, frigjorde også mye sikt ut brovinduene fra navigatørstolen. Videre resulterte innfellingen av disse, samt plassering av radarprosessoren inni konsoll, at den til dels høylytte viftestøyen fra disse enhetene ble kraftig redusert.

Totalt sett mye forbedrede arbeidsforhold for mannskapene på bro.

HYDROGRAF, OMBYGGING BROPULTER
10-etter-1030x687
09-etter-1030x687
08-etter-1030x542
07-etter-1030x687
06-etter-1030x687
05-før-821x1030
04-før-1030x773
02-før-1030x773
01-før-1030x773
00-hydrograf-2
bottom of page